آلبوم من ◂ دیدار با آیت الله هاشمی سال زمستان 1391