آلبوم من ◂ در محضر آیت الله هاشمی رفسنجانی،مهر1388
مهر1388