آلبوم من ◂ در حضور آیت الله شیخ مسلم ملکوتی
یکی از مراجع عظام تقلید