آلبوم من ◂ آیت الله محمد ابراهیم جناتی
در جمع شاگردان