پیامبر ومدیریت جوانان
27 بازدید
محل نشر: آیینه رشد مدیران شماره 16 و 17 تابستان و پاییز سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود