مدیران کوثری
28 بازدید
محل نشر: آیینه رشد مدیران شماره 12 تابستان سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود