حکومت برای خدمت و هدایت
33 بازدید
محل نشر: آيينه رشد مديران شماره 7 بهار سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی