از مدرس بیاموزیم
34 بازدید
محل نشر: آيينه رشد مديران شماره 6 زمستان سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی