کار بیشتر ، بار کمتر
34 بازدید
محل نشر: آیینه رشد مدیران شماره 6 زمستان سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود