کردار خلق با کردار حاکمان میگردد
17 بازدید
محل نشر: آيينه رشد مديران شماره 4 تابستان سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی