چه کسی سزاوار سروری است ؟
29 بازدید
محل نشر: آيينه رشد مديران شماره 3 بهار سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی