نگذاریم فاجعه هفت تیرتکرارشود
71 بازدید
محل نشر: عصر ایران ، 1393/4/10 و سایت هاشمی 1393/4/10
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هشدارهای وزیر اطلاعات را جدی بگیریم
دانلود