اظهارات هاشمی درباره خلیفه اول ، همسو با رهبری
71 بازدید
محل نشر: خبرگزاری ایرنا 1392/11/9 و عصر ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این مقاله در رابطه با همسویی اظهارات آیت الله هاشمی با رهبری در مورد خلیفه ی اول می باشد .
دانلود