چرا هنوز امیر کبیر را تکفیر می کنند
72 بازدید
محل نشر: روزنامه 19 دی 1392/10/8 و سایت آینده آنلاین 1392/10/5
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محتوای مقاله پیرامون شخصیت دینی ومذهبی امیر کبیر است