افراطیون را بهتر بشناسیم
69 بازدید
محل نشر: سایت عصر ایران و دین آنلاین 1392/7/25
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این مقاله پیرامون شاخص های افراطیون در قرآن است .
دانلود