فقه حکومتی و نرمش قهرمانانه
73 بازدید
محل نشر: روزنامه 19دی 8/7/1392و سایت عصر ایران ،سه شنبه 92/7/2 و سایت دین آنلاین 92/7/8
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در رابطه با فقه حکومتی می باشد .