جوان گرایی افراطی در مدیریت ها وخسارت ها
68 بازدید
محل نشر: سایت آینده نیوز و سایت 19دی ،92/6/26
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله جوان گرایی افراطی را مورد بررسی قرار خواهد داد .