آسیب های جوانگرایی در مدریت ها
77 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد،تابستان 92 ، شماره 44
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله آسیب های جوانگرایی در مدریت را بررسی می کند .
دانلود