انقلاب اسلامی فرزندانش را نمی خورد
70 بازدید
محل نشر: روزنامه ی جمهوری اسلامی (1391/10/17) و روزنامه ی 19دی (1391/11/29)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آسیب شناسی نفوذ و حضور بعضی مدیران ناشایست و فرصت طلب در عرصه های سیاسی و مدیریتی
دانلود