ظلم افراطیون به حوزه و روحانیت
59 بازدید
محل نشر: روزنامه 19دی ( 1391/10/18) و سایت 19دی و سایت بازتاب امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از عملکردهای غیر متعارف افراطیون در مقاطع تاریخی مختلف در حوزه و روحانیت
دانلود