چهره نگاری از هتاکان
63 بازدید
محل نشر: روزنامه 19دی ( 1391/10/04) و سایت 19دی و سایت بازتاب امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
افشاگری از عملکرد افراطیون که به صورت هتاکانه شخصیت های دینی و سیاسی را مورد هتک حرمت قرار می دهند
دانلود