ریا کاری و عوام فریبی در عرصه های سیاسی
64 بازدید
محل نشر: روزنامه 19دی ( 1391/09/20) و سایت 19دی و سایت بازتاب امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نمونه های ریاکاری و عوام فریبی شخصیت های سیاسی در عرصه های مختلف که موجب انحراف مردم از راه مستقیم می شود
دانلود