خیال پردازی ها و گرفتاری ها
64 بازدید
محل نشر: روزنامه 19دی ( 1391/11/2) و سایت 19دی و سایت بازتاب امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از تعریف های مبالغه آمیز شخصیت های مختلف در مورد احمدی نژاد که او را به توهم واداشت
دانلود