مدرسه ی حسن خان در کربلا
56 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ کوثر شماره ده و یازده ( بهار و تابستان 1391 )
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از سیر تاریخی و تاسیس مدرسه ی حسن خان توسط سردار حسن خان در کربلای معلی
دانلود