کربلای معلی در سفرنامه ها
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ کوثر شماره ده و یازده ( بهار و تابستان 1391 )
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارشی از سفر شخصیت های علمی فرهنگی و رجال سیاسی دوره ی قاجار به کربلای معلی
دانلود