امیر کبیر و تولید ملی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی
56 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/6/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود