نامه دردمندانه
52 بازدید
محل نشر: روزنامه19دی سه شنبه/25/11/1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/11/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی