دیکتاتوری در کمین مدیران
54 بازدید
محل نشر: آیینه مدیران زمستان 89 شماره 34
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود