مدیریت کلان
28 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد، ش 26 ،{ زمستان 1387}
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود