عید غدیر،یعنی حکومت
31 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد،ش21 (پاییز1386)و(مجموعه پیام کوثرآستانه مقدسه قم)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی