یک در خواست کوچک از دولتمردان بزرگ
33 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 7908
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/8/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود