آیت الله احمدی میانجی الگوی پویای حوزه
30 بازدید
محل نشر: صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/6/26
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی