سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامى 
پژوهشگر 
1376/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام  
پژوهشگر و بررسی مقالات  
1370/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
ستارگان حرم 
پژوهشی و بررسی مقالات  
1376/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
فصلنامه آیینه رشد مدیران  
عضو شورای نویسندگان 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
واحد اندیشمندان صدا وسیمای مرکز قم 
کار شناس 
 
 
مصاحبه با شخصیت های بر جسته حوزوی 
همکاری 
موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی 
پژوهشگر 
 
 
علمی،تحقیقی 
همکاری 
معاونت فرهنگی آستانه مقدسه حضرت معصومنه (س) 
پژوهش 
 
 
علمی ،تحقیقی 
همکاری 
مرکزتحقیقات حج وزیارت  
پژوهشگر 
 
 
تحقیقی- اجرایی 
همکاری 
فصلنامه فرهنگ زیارت 
مدیر اجرایی 
 
 
علمی -تحقیقی 
همکاری 
آیینه رشد مدیران  
عضو شورای نویسندگان 
1380/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
بخش اندیشمندان صدا و سیما 
کارشناس 
1382/01/01 
 
علمی ، کارشناسی 
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
پژوهشگر 
1376/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
ستارگان حرم 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی و بررسی مقالات